Nábytek

Plechové střechy a stříšky v exteriérech

Problematikou vhodných střešních krytin na různé střšní systémy, jednotlivé střechy nebo drobné zastřešení menších staveb ze zabývá řada specializovaných firem, internetových portálů a řada odborných blogů. S nadsázkou se dá říct, že problematika střech a střešních krytin je rozdělena na plechové střechy a střešní krytiny versus pálené střešní tašky. Existuje samozřejmě řada jiných používaných střešních krytin, ty ale vzhledme k těmto dvěma velkým skupinám hrajou spíše okrajovou roli.

Která střešní krytina je tedy nejvhodnější?
Jednoznačně se nelze připojit k žádnému z táborů zastánců té či oné střechy nebo střešní krytiny. Pojďme si tedy alespoň v základech ukázat jednotlivé výhody či nevýhody té které střešní krytiny.

Střecha vhodná pro střešní krytinu

První zásadním momentem je tvar střechy. Pokud se jedná o rovnou střechu, na které můžou být také kvůli lepší prostupnosti světla umístěné střešní světlíky, nedá se prakticky uvažovat o plechové střešní krytině ani o taškové střeše. Je to dáno vzlínavostí vody, resp. sněhu, který by při tání vnikal do miiaturních trhlin a následně by při opětovném zmrznutí střechu potrhal.

U sedlových střech se jako nejjednodušší a nejlevnější varianta jeví plechová střecha, resp. plechová střešní krytina. Její jednoznačnou výhodou je cena a velice snadná montáž. Kvalitní plechová střecha se dnes dá pořídit za zlomek ceny střechy z pálených tašek.
Nevýhodou plechových střech je jejich menší životnost, resp. nutnost u některých nejlevnějších variant tyto střechy opakovaně natírat a ošetřovat. U menších střech, které si šikovnější kutil opraví sám to problém není, u rozsáhlejších střešních systémů už je třeba využít služeb odborné firmy.

Při výběru vhodné střechy a střešní krytiny pro vaši nemovitost vám přejeme šťastnou volbu.